Sogn og Fjordane - ONS 2016

På oppdrag fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune har Maritim Forening Sogn og Fjordane engasjert Artwerk AS til planlegging og gjennomføring av fylkets fremstøt i forbindelse med ONS2016. Vi ga prosjektet navnet ”Kompetanseregion Sogn og Fjordane” og har vært ansvarlig for konseptutvikling, design, prosjektledelse, og gjennomføring.