Multiconsult

For å synliggjøre det bærekraftige samfunnet vi lever i, og som Multiconsult har bidratt til å skape, har vi laget en film som beskriver fagområdene selskapet opererer innenfor. Filmen bygger omdømme og skaper stolthet, både internt og eksternt. Voice: Dennis Storhøi
Se filmen her