Stratos

Illustrasjon av Stratoskua til bruk på innpakningene til Stratos. På oppdrag fra Qvisten Animation.